พาเที่ยว นมัสการพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) จ.จันทบุรี 8 มีนาคม 2556
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ สีสวยไฟดี เนื้อใสสะอาด ไม่มีตำหนิ น้ำหนัก 6.55 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีพิเศษ สีแม่โขงสีเหลืองเข้มอมส้ม เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ 17.45 กะรัต
ขายที่ดินแถมรีสอร์ทบนเกาะหมาก เกือบ 78 ไร่ ด้านยาวติดทะเล ฝั่งทิศตะวันตก
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีสวย น้ำหนัก 6.01 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีสวย น้ำหนัก 3.10 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีสวย ไฟดีมาก น้ำหนัก 3.08 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีสวย น้ำหนัก 3.02 กะรัต
ไพลินพม่า ดิบไม่เผา สีน้ำเงิน รูปทรงคุชชั่น น้ำหนัก 2.34 กะรัต พร้อมใบเซอร์ GIT
ไพลินพม่า ดิบไม่เผา สีน้ำเงินเข้ม สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 2.40 กะรัต
ไพลินพม่า ดิบไม่เผา สีน้ำเงินเข้ม สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 3.17 กะรัต พร้อมใบเซอร์ AIGS
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีพิเศษ สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาด น้ำหนัก 101 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีพิเศษ สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาด น้ำหนัก 104 กะรัต
ทับทิม พม่า สีแดงอมชมพู สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 1.40 กะรัต พร้อมใบเซอร์
ไพลินพม่า ดิบไม่เผา สีน้ำเงินเข้ม สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 3.01 กะรัต พร้อมใบเซอร์ AIGS
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีสวย น้ำหนัก 3.04 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี รูปทรงคุชชั่นเนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิไฟดีมากสีแม่โขงสีสวยน้ำหนัก2.70กะรัต
ทับทิม พม่า ดิบไม่เผา สีแดง สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 1.175 กะรัต พร้อมใบเซอร์
ทับทิม อาฟริกา ดิบไม่เผา สีแดงเข้ม สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 1.05 กะรัต พร้อมใบเซอร์
ไพลินพม่า ดิบไม่เผา สีน้ำเงินเข้ม สีสวย รูปไข่เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 1.09 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิสีแม่โขงสีพิเศษสีสวยน้ำหนัก30.07กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่รูปไข่เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิสีแม่โขงสีพิเศษสีสวยน้ำหนัก23.30 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่รูปไข่เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีพิเศษสีสวยน้ำหนัก15.17กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปมาคี เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีสวย น้ำหนัก 15.06 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีสวย น้ำหนัก 10.05 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ รูปหัวใจ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสีสวย ไฟดีมาก น้ำหนัก 15.99 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสีสวย ไฟดีมาก น้ำหนัก 14.23 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสีสวย ไฟดีมาก น้ำหนัก 14.10 กะรัต
ไพลิน อาฟริกา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงินสีสวย ไฟดีมาก น้ำหนัก 3.28 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีพิเศษสีสวย น้ำหนัก 20.60
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีสวย น้ำหนัก 15.17 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีน้ำทองสีสวย น้ำหนัก 10.39 กะรัต
ไพลิน บางกะจะจันทบุรี ดิบไม่เผารูปทรงคุชชั่นเนื้อใสสะอาด สีน้ำเงินอมเขียวไฟดีมาก น้ำหนัก5.06 กะรัต
ไพลิน บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงินสีสวย ไฟดี น้ำหนัก 3.20 กะรัต
ไพลิน บางกะจะ จันทบุรี รูปหัวใจ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงินสีสวย ไฟดี น้ำหนัก 3.03 กะรัต
ไพลิน อาฟริกา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงินสีสวย ไฟดี น้ำหนัก 1.02 กะรัต
กรีนการ์เน็ต รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสดสีสวยมาก ไฟดีมาก น้ำหนัก 3.97 กะรัต
กรีนการ์เน็ต รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสดสีสวยมาก ไฟดีมาก น้ำหนัก 3.60 กะรัต
กรีนการ์เน็ต รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสดสีสวยมาก ไฟดีมาก น้ำหนัก 2.17 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ สีแม่โขงสีพิเศษน้ำหนัก10.09กะรัต
ขียวส่อง บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวก้านมะลิ สีสวยไฟดี น้ำหนัก10.05 กะรัต
ไวโอเลต แซพไฟร์ ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีม่วงอ่อนอมชมพู น้ำหนัก 2.12 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวก้านมะลิ สีสวยไฟดี น้ำหนัก 10.20 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียวสด น้ำหนัก 9.11 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีแม่โขงสีพิเศษสีสวย น้ำหนัก 21.78 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีแม่โขง น้ำหนัก 3.33 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำทอง น้ำหนัก 2.37 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงิน น้ำหนัก 3.56 กะรัต
ไพลิน บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงิน น้ำหนัก 3.33 กะรัต
ไวโอเลต แซพไฟร์ ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีม่วงอ่อนอมชมพู น้ำหนัก 1.13 กะรัต

                            
Sitemap หมวดหมู่